Stal nierdzewna to stal o dobrej odporności na jednorodny lub lokalny atak środowiska. Środowiskiem może być atmosfera w temperaturze otoczenia (atmosfera: zamkniętego pomieszczenie, wiejska, miejska, przemysłowa, morska), a także roztwory chemiczne wywołujące warunki elektrochemiczne. Stale odporne na korozję przeznaczone do pracy w wymienionych środowiskach klasyfikuje się i nazywa stalami nierdzewnymi. Odporność korozyjną stali nierdzewnej zapewnia minimalna zawartość chromu 10,5% w wyniku samoistnego tworzenia na powierzchni stali cienkiej warstwy tlenków chromu – warstwa pasywna.

Stale nierdzewne są więc stopami żelaza zawierającymi, co najmniej 10,5% chromu oraz dodatki innych pierwiastków stopowych w celu modyfikacji struktury krystalicznej i polepszenia właściwości, takich jak odporność korozyjna, wytrzymałość mechaniczna, podatność na kształtowanie i odporność na niskie oraz wysokie temperatury. Ze względu na swoje własności mogą z powodzeniem konkurować z wieloma innymi materiałami inżynierskimi, zarówno na płaszczyźnie technicznej, jak i ekonomicznej oraz dodatkowo wykazują wysokie walory estetyczne i ekologiczne, a w niektórych przypadkach są jedynym materiałem spełniającym wymagane własności projektowe i eksploatacyjne.

Powszechnym nieporozumieniem jest przekonanie, że stal nierdzewna jest odporna na każdy typ korozji a jej powierzchnia nie wymaga żadnej konserwacji. Może to wynikać z samej nazwy tej grupy stali – „nierdzewne” i błędnego rozumienia tego terminu.

Niedoświadczeni użytkownicy, którzy do tej pory stosowali jedynie stale niestopowe, niskostopowe (stale czarne) często uważają, że stale nierdzewne w porównaniu do innych stali nie wymagają żadnej dodatkowej konserwacji powierzchni przyjmując ich nazwę „nierdzewne” jako gwarancja braku korozji w każdych warunkach.Jest wręcz przeciwnie, aby zachować wrodzoną odporność korozyjną stal nierdzewna wymaga okresowej konserwacji - przede wszystkim czyszczenia

Każde zanieczyszczenie, osad, wbite cząstki materiałów obcych, odkładające się na powierzchni jony niszczące warstwę pasywna będą zmniejszać tą odporność. Jest to szczególnie istotne dla elementów eksploatowanych w środowisku zawierającym sole chlorków, siarczki lub inne materiały metalowe ulegające korozji. W takich środowiskach powierzchnia stali nierdzewnej może się przebarwić, pokryć produktami korozji i sama zacząć korodować.

Stal nierdzewna wymaga regularnej konserwacji i czyszczenia – należy o tym pamiętać zwłaszcza w zapisie warunków gwarancyjnych wytwarzanych produktów wskazując użytkownikowi, jakie metody czyszczenia powinien stosować i jak często je wykonywać, jakich środków nie powinien stosować:

 • (szczotki z włosiem ze stali; środki czyszczące zawierające ostre ścierniwo; środki czyszczące zawierające: chlorki, fluorki, bromki, jodki i na bazie kwasów zawierających te związki; wybielacze i środków na bazie podchlorynów; produkty dedykowane do czyszczenia srebra)

oraz jakie środki może stosować:

 • (szczotki z włókien syntetycznych; delikatne tkaniny; środki alkaliczne; środki na bazie kwasu fosforowego, cytrynowego; rozpuszczalniki organiczne; środki dedykowane dla powierzchni chromowanych i stali nierdzewnej).

Takie postępowanie ma stworzyć dogodne warunki eksploatacji i je utrzymać, aby stal nierdzewna nie korodowała w długim okresie czasu.

Poniżej podano kilka zaleceń do czyszczenia i konsekracji stali nierdzewnych oraz krytycznych czynników, na które należy zwracać uwagę:

 • Czyszczenie przemysłowych posadzek betonowych: unikać kontaktu z detergentami do czyszczenia betonu (zawierają chlorki), zabezpieczyć przed kontaktem lub intensywnie zmyć powierzchnię czystą wodą.
 • Czyszczenie stali może wymagać użycia szkodliwych chemikaliów: stosować się do instrukcji bezpieczeństwa produktów (zagrożenie zdrowia) i instrukcji jego użycia (możliwa korozja), nie przekraczać dopuszczalnego czasu kontaktu medium ze stalą nierdzewną, po użyciu zawsze dokładnie spłukać czystą wodą.
 • Nie czyścić powierzchni bezpośrednio na słońcu lub w zbyt wysokiej temperaturze.

Podczas czyszczenia stali nierdzewnej:

 • nigdy nie stosować materiałów silnie ściernych, wełny stalowej.
 • nigdy nie czyścić kwasami nieorganicznymi (zwłaszcza kwasem solnym lub wybielaczami), wybielaczami zawierającymi podchloryn sodu, które mogą spowodować przebarwienia powierzchni i korozję wżerową,
 • nigdy nie dopuszczać do kontaktu stali nierdzewnej ze stalą niestopową (cząstki tych stali ulegną przyspieszonej korozji na powierzchni stali nierdzewnej).

Rutynowe czyszczenie:

 • stały brud i zanieczyszczenia spłukać czystą wodą, przetrzeć powierzchnię miękką szmatką.
 • dla cięższych zabrudzeń - łagodne mydło lub detergent (amoniak do czyszczenia, soda oczyszczona, ocet, kwas cytrynowy) i miękka szczotka nylonowa.
 • po czyszczeniu dokładnie spłukać.
 • elementy czyścić, co najmniej raz w roku (w środowiskach nadmorskich i terenach przemysłowych częściej).

 

[źródło: Stowarzyszenie Stal Nierdzewna, http://www.stalenierdzewne.pl/]